Regional Data Toolkit

Regional Data Toolkit

Regional Data Toolkit (dále jen RDT) je online nástroj pro podporu rozvoje otevřených dat, vzniklý v rámci projektu Regional Data Network (Česko-bavorská síť pro Otevřená data).  

Funguje jako online příručka obsahující jednoduché postupy jak správně otevírat a spravovat otevřená data, použitelné pro státní správu, samosprávy a veřejné organizace. RDT byl vytvořen na základě výstupů projektu a na jeho rozvoji pracují lidé, kteří se věnují problematice otevřených dat, pracují s nimi, nebo se snaží o jejich praktické využití ve veřejných organizacích. Obsahuje pokyny, informace a doporučení, které vám pomohou s problémy v průběhu životního cyklu dat. RDT vychází ze standardů a doporučení Národního portálu otevřených dat ( https://data.gov.cz ), podporuje FAIR data – dohledatelná, přístupná, interoperabilní a opakovaně použitelná – od prvních kroků plánování správy dat až po konečné kroky ukládání dat do veřejných archivů. 

Životní cyklus dat

RDT je koncipován tak, že kopíruje životní cyklus otevřených dat. Provede vás postupně všemi klíčovými kroky cyklu, doporučí konkrétní činnosti v daném kroku a doporučí nástroje které můžete v dané fázi využít. Doufáme, že tak získáte srozumitelný zdroj informací, který zlepší přehled o tom, jak zpravovat otevřená data ve vaší organizaci.