Sdílej

Jak publikovat datové sady

Můžete přistoupit k publikaci datových sad, tedy k jejich zpřístupnění třetím stranám. Tento krok však nelze řešit prostým umístěním odkazu na data kamkoli na webovou stránku, kde budou k nalezení online. Vhodnějším místem, především pro data publikovaná v nízkém stupni otevřenosti, může být specificky vytvořená sekce Open Data v rámci webového portálu vaší organizace.  

Katalogizace datových sad má svá pravidla a při zveřejňování datových sad ve vyšších stupních otevřenosti je nutné vytvořit odpovídající distribuci datové sady a zajistit tak potencionálním zájemcům odpovídající strukturu danou zvoleným či vytvořeným datových schématem. Publikace datové sady by měla probíhat následujícím způsobem:

  • Stanovení technické podoby publikovaných dat (tzv. distribucí),
  • export datových sad v odpovídající kvalitě,
  • stanovení podmínek užití,
  • export/úpravy dat v otevřeném formátu,
  • vysvětlení struktury exportovaných dat (tzv. metadat) a popis vlastní distribuce,
  • fyzické umístění datové sady do vhodného úložiště (příp. do lokálního katalogu otevřených dat),
  • vytvoření katalogizačního záznamu v lokálním katalogu a/nebo NKOD.

Proto doporučujeme minimálně vytvoření speciální stránky, která poskytne odpovídající informace o datových sadách, a v případě publikace datových sad dostupných přes API rozhraní i potřebnou technickou dokumentaci a technické detaily. Druhou možností je zvážit implementaci vlastního, lokálního katalogu.

V případě, že jste malá obec, nebo organizace a poskytujete malý počet datových sad (do 10 datových sad), rozhodně doporučujeme zvolit možnost katalogizovat datové sady přímo v Národním katalogu otevřených dat (NKOD). Informace jak postupovat najdete na stránkách Národního katalogu otevřených dat.

Povinnost katalogizace v rámci NKOD. O publikaci otevřených dat ale nestačí informovat jen na svých vlastních internetových stránkách. Dle zákona č. 106/1999 Sb. je povinné katalogizování dat v Národním katalogu otevřených dat (dále jen NKOD) .  

Výrazně může pomoci také automatizace přípravy datových sad. V případě automatizace pomůže opět odbor IT. Obvykle se automatizace řeší skriptem, který vytvoří datový soubor v požadované kvalitě, uloží jej na sdílené úložiště a upozorní kurátora na existenci nové nebo aktualizované distribuce.

Možnost lokálního katalogu

Jednou z cest, jak vytvořit vlastní lokální katalog, který umožní kvalitní publikaci vašich datových souborů je možnost využít některého z nástrojů pro Open Data Management jako je například opensource systém CKAN. Vytvoření a především provoz vlastního lokálního katalogu je však technologicky náročná a vyžaduje podporu ze strany IT oddělení vaší organizace.

Provozování lokálního katalogu má ale i své výhody. Systémy pro provoz lokálních katalogů mají pevně nastavené procesy pro vkládání dat. Zajistí standardizaci publikování otevřených dat, zajišťují kvalitu metadat, dostupnost datových zdrojů a dodržování doporučených postupů.

V případě dostatečného Konw-How vašich IT specialistů je možné provozovat lokální katalog otevřených dat splňující požadavky Otevřené formální normy Rozhraní katalogů otevřených dat a registrovat jej v NKOD. Díky tomu může poskytovatel dat využívat možnosti automatizované aktualizace nových záznamů v NKOD. Takový způsob katalogizace šetří agendu spojenou s posíláním datových zpráv do NKOD pro každou datovou sadu a zároveň umožňuje prezentovat data Poskytovatele v rámci jeho webové prezentace.

Procesy:

Nástroje:

ddd