Homepage

Regional Data Network

Česko-bavorská síť pro Otevřená data / Tschechisch-Bayerisches Open Data  Network 

Projekt RegionalData vytváří přeshraniční síť zaměřenou na rozvoj spolupráce a propojování vlastníků otevřených dat a poskytovatelů digitálních služeb v regionu jižní Čechy – Bavorsko.

Toto digitální propojení se zaměřuje především na státní správu, samosprávy a veřejné organizace, které jsou v otevírání dat nejaktivnější.

Projekt Česko-bavorská síť pro Otevřená data je spolufinancován v rámci Programu přeshraniční spolupráce Svobodný stát Bavorsko – Česká republika Cíl EÚS 2014–2020.

Pro mnoho místních a regionálních iniciativ a institucí se stává poskytování otevřených dat běžným způsobem sdílení informací s veřejností. Digitalizace, otevřenost, snadná dostupnost informací a jejich neomezené sdílení jsou fenoménem dnešní doby. Otevřená data mají různý význam a hrají významnou roli v závislosti na oblasti a účelu použití. Přinášejí zásadní změnu filozofie přístupu k informacím a stávají se nedílnou součástí většiny oblastí veřejného života. Koordinovaná podpora otevřených dat a jejich sdílení v rámci přeshraniční spolupráce může zásadním způsobem přispět k posílení konkurenceschopnosti a inovativního potenciálu regionu.

Hlavní cíle projektu jsou:

  • Vytvoření sítě vlastníků otevřených dat a poskytovatelů digitálních služeb. Propojení poskytovatelů otevřených dat s poskytovateli služeb a jejich uživateli  
  • Zlepšení povědomí o významu a využitelnosti otevřených dat. Přenos poznatků mezi poskytovateli dat a jejich zpracovateli. 
  • Zmapování rozsahu publikovaných dat a služeb/aplikací. Vytvoření jedné sítě s prostředím pro společnou diskusi mezi jejich členy a externími odborníky. 
  • Rozvoj přeshraniční spolupráce v oblasti publikování a využívání otevřených dat. Sdílení zkušeností a know-how s otevíráním a zpracováním otevřených dat. 
  • Zlepšení kvality a standardizace postupů při otevírání dat. Seznámení s příklady dobré praxe, národními standardy a postupy k harmonizaci dat. 

ZAPOJTE SE

Využijte možnost dozvědět se více o

potenciálu otevřených dat a staňte se členy

Regional Data Network