Proč opendata?

Proč se zabývat otevíráním dat

 Vzhledem k postupující digitalizaci prakticky ve všech oblastech je prozíravé, starat se o svá data a mít plán jejich správy. Data obecně zefektivní vaši práci, usnadní týmovou práci a umožní rozvoj a využívání nových digitálních služeb a nástrojů. Otevřená data pak umožňují využít potenciál dat v širším rozsahu a zapojit do rozvoje vašeho města nebo organizace třetí strany.  

Přínosy pro veřejnost 

 • Posílení transparentnosti – lepší dostupnost a přístup k informacím o fungování orgánů veřejné správy, například přístup ke smlouvám a veřejným zakázkám; 
 • Zefektivnění veřejné správy a zlepšení kvality života – veřejný sektor skrze otevřená data informuje veřejnost o plánovaných změnách a akcích a tím vytváří větší důvěru mezi občanem a orgánem veřejné správy; 
 • Kontrola veřejné správy – zveřejněná data umožňují kontrolu, jak se hospodaří s daněmi nebo jaké jsou náklady organizací, které podporujeme; 
 • Zapojení občanů do rozhodování – občané se mohou díky datům a analýzám kvalifikovaněji podílet na fungování státu; 
 • Datová žurnalistika – otevřená data jsou nezastupitelným zdrojem informací pro novináře a datové analytiky; 
 • Služby – nad otevřenými daty vytvářejí specialisté nové aplikace a služby s přidanou hodnotou, které novým způsobem zpřístupňují veřejnosti data vytvářená veřejnou správou. 

Přínosy pro ekonomiku

 Otevřená data otevírají příležitosti i v ekonomické oblasti. Firmy je využívají pro návrh a realizaci komerčních aplikací a služeb různých oblastech (cestovní ruch, doprava, zdravotnictví, kreativní a sportovní byznys). Díky tomu vznikají v daném regionu/městě nové obchodní příležitosti a s tím spojené zisky a pracovní místa. Jako příklad uvádiíme přínosy publikované národním portálem otevřených dat:  

 • 100 miliard eur ročně na straně institucí a 450 miliard eur na straně klientů mohou západním ekonomikám ušetřit otevřená data (Studie McKinsey & comp), 
 • 16 miliard liber přineslo využití dat veřejného sektoru ve Velké Británii v roce 2011, kdy vláda otevřela přes 8000 datasetů (Deloitte 2012), 
 • 2 miliardy liber ročně přináší otevřená data britské ekonomice (Rufus Pollock 2011), 
 • až 40 miliard eur ročně mohou přinést ekonomice v Evropské unii otevřená data (Studie EU z roku 2011), 
 • 20 milionů dolarů dosáhly úspory Kalifornie poté, co návštěvníci portálu zaměřeného na zvyšování transparentnosti poukázali na nepotřebné náklady (Studie Capgemini Consulting). 

Přínosy pro poskytovatele dat 

 •  Snížení počtu dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb., – zveřejněním otevřených dat se může výrazně snížit počet žádostí dle zák. č. 106/1999 Sb. a tím se výrazně ulehčí poskytovatelům dat, 
 • zlepšení vnímání veřejné správy veřejností a zapojení veřejnosti do zlepšování práce úřadů a veřejnosti – veřejný sektor skrze otevřená data informuje veřejnost o plánovaných změnách a akcích a tím vytváří větší důvěru mezi občanem a organizací, 
 • zlepšení procesů a dat veřejné správy, zlepšení komunikace a spolupráce VS – publikace dat ve formátu otevřených dat může napomoci i komunikaci mezi jednotlivými orgány veřejné správy. Publikace otevřených dat může nahradit někdy zbytečně složité předávání dat mezi jednotlivými organizacemi, 
 • zlepšení služeb veřejné správy / zlepšení kvality života – veřejný sektor skrze otevřená data informuje veřejnost o plánovaných změnách a akcích a tím vytváří větší důvěru mezi občanem a orgánem veřejné správy, 
 • pořádek ve vlastních datech – analýza dat, katalogizace a publikace umožní orgánu veřejné správy uspořádat svá vlastní data a optimalizovat tak vlastní interní procesy.